"include difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: include difficulty
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj trudności
  1. include czasownik + difficulty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The reasons cited most often included difficulties with other students or family problems.

powered by  eTutor logo