ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"difficulty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difficulty rzeczownik

rzeczownik + difficulty
Kolokacji: 21
communication difficulty • learning difficulty • language difficulty • breathing difficulty • production difficulty • ...
difficulty + rzeczownik
Kolokacji: 7
difficulty breathing • difficulty level • difficulty setting • difficulty hearing • difficulty rating • ...
difficulty + czasownik
Kolokacji: 185
difficulty arises • difficulty finding • difficulty getting • difficulty makes • difficulty leads • difficulty facing • difficulty swallowing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. difficulty seeing = trudność widząc difficulty seeing
4. difficulty encounters = spotkania trudności difficulty encounters
5. difficulty hearing = trudność słuch difficulty hearing
6. difficulty experiences = doświadczenia trudności difficulty experiences
7. difficulty knows = trudność wie difficulty knows
8. difficulty viewing = trudność zwiedzanie difficulty viewing
9. difficulty catching = trudność łapiąc difficulty catching
10. difficulty detecting = wykrywanie trudności difficulty detecting
(6) lie, express, breathe, exist
Kolokacji: 4
(17) increase, mount, vanish
Kolokacji: 3
(19) remember, recall, retain
Kolokacji: 3
(22) raise, recruit
Kolokacji: 2
(24) persuade, sell
Kolokacji: 2
czasownik + difficulty
Kolokacji: 58
face difficulties • experience difficulties • encounter difficulties • cause difficulties • overcome difficulties • present difficulties • ...
przymiotnik + difficulty
Kolokacji: 151
financial difficulty • great difficulty • technical difficulty • economic difficulty • serious difficulty • considerable difficulty • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.