"difficulty setting" — Słownik kolokacji angielskich

difficulty setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie trudności
  1. difficulty rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Along with the types of cricket there are several difficulty settings.