"difficulty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difficulty rzeczownik

rzeczownik + difficulty
Kolokacji: 21
communication difficulty • learning difficulty • language difficulty • breathing difficulty • production difficulty • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) learning, engineering
Kolokacji: 2
(3) breathing, translation
Kolokacji: 2
(5) budget, labor, scheduling
Kolokacji: 3
1. budget difficulty = trudność budżetowa budget difficulty
2. labor difficulty = trudność pracy labor difficulty
3. scheduling difficulty = trudność sporządzenia harmonogramu scheduling difficulty
(6) relationship, family, item
Kolokacji: 3
(7) health, sleep
Kolokacji: 2
difficulty + rzeczownik
Kolokacji: 7
difficulty breathing • difficulty level • difficulty setting • difficulty hearing • difficulty rating • ...
difficulty + czasownik
Kolokacji: 185
difficulty arises • difficulty finding • difficulty getting • difficulty makes • difficulty leads • difficulty facing • difficulty swallowing • ...
czasownik + difficulty
Kolokacji: 58
face difficulties • experience difficulties • encounter difficulties • cause difficulties • overcome difficulties • present difficulties • ...
przymiotnik + difficulty
Kolokacji: 151
financial difficulty • great difficulty • technical difficulty • economic difficulty • serious difficulty • considerable difficulty • ...
przyimek + difficulty
Kolokacji: 24
without difficulty • with difficulty • into difficulties • of difficulty • to difficulties • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.