ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"difficulty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difficulty rzeczownik

rzeczownik + difficulty
Kolokacji: 21
communication difficulty • learning difficulty • language difficulty • breathing difficulty • production difficulty • ...
difficulty + rzeczownik
Kolokacji: 7
difficulty breathing • difficulty level • difficulty setting • difficulty hearing • difficulty rating • ...
difficulty + czasownik
Kolokacji: 185
difficulty arises • difficulty finding • difficulty getting • difficulty makes • difficulty leads • difficulty facing • difficulty swallowing • ...
czasownik + difficulty
Kolokacji: 58
face difficulties • experience difficulties • encounter difficulties • cause difficulties • overcome difficulties • present difficulties • ...
przymiotnik + difficulty
Kolokacji: 151
financial difficulty • great difficulty • technical difficulty • economic difficulty • serious difficulty • considerable difficulty • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) financial, economic, fiscal
Kolokacji: 3
(12) only, social, interpersonal
Kolokacji: 3
(13) logistical, logistic
Kolokacji: 2
(15) initial, basic
Kolokacji: 2
(18) current, ongoing
Kolokacji: 2
(22) mechanical, computational
Kolokacji: 2
(23) obvious, apparent, sheer
Kolokacji: 3
(24) unexpected, unforeseen
Kolokacji: 2
(25) operational, procedural
Kolokacji: 2
(28) internal, domestic
Kolokacji: 2
(29) sexual, reproductive
Kolokacji: 2
1. sexual difficulty = seksualna trudność sexual difficulty
(33) persistent, intractable
Kolokacji: 2
(35) pecuniary, budgetary
Kolokacji: 2
(36) developmental, normal
Kolokacji: 2
(37) linguistic, related, semantic
Kolokacji: 3
przyimek + difficulty
Kolokacji: 24
without difficulty • with difficulty • into difficulties • of difficulty • to difficulties • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.