"difficulty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difficulty rzeczownik

rzeczownik + difficulty
Kolokacji: 21
communication difficulty • learning difficulty • language difficulty • breathing difficulty • production difficulty • ...
difficulty + rzeczownik
Kolokacji: 7
difficulty breathing • difficulty level • difficulty setting • difficulty hearing • difficulty rating • ...
difficulty + czasownik
Kolokacji: 185
difficulty arises • difficulty finding • difficulty getting • difficulty makes • difficulty leads • difficulty facing • difficulty swallowing • ...
czasownik + difficulty
Kolokacji: 58
face difficulties • experience difficulties • encounter difficulties • cause difficulties • overcome difficulties • present difficulties • ...
przymiotnik + difficulty
Kolokacji: 151
financial difficulty • great difficulty • technical difficulty • economic difficulty • serious difficulty • considerable difficulty • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. financial difficulty = trudność finansowa financial difficulty
3. technical difficulty = techniczna trudność technical difficulty
4. economic difficulty = gospodarcza trudność economic difficulty
5. serious difficulty = poważna trudność serious difficulty
7. practical difficulty = praktyczna trudność practical difficulty
8. severe difficulty = poważna trudność severe difficulty
9. political difficulty = polityczna trudność political difficulty
10. greatest difficulty = największa trudność greatest difficulty
11. major difficulty = poważna trudność major difficulty
12. real difficulty = rzeczywista trudność real difficulty
13. extreme difficulty = wyjątkowa trudność extreme difficulty
14. little difficulty = mała trudność little difficulty
15. legal difficulty = prawna trudność legal difficulty
16. main difficulty = główna trudność main difficulty
17. particular difficulty = szczególna trudność particular difficulty
18. inherent difficulty = nieodłączna trudność inherent difficulty
19. only difficulty = jedyna trudność only difficulty
20. far difficulty = daleko trudność far difficulty
23. initial difficulty = trudność pierwszej litery initial difficulty
24. emotional difficulty = emocjonalna trudność emotional difficulty
26. enormous difficulty = ogromna trudność enormous difficulty
27. personal difficulty = osobista trudność personal difficulty
28. current difficulty = obecna trudność current difficulty
29. certain difficulty = pewna trudność certain difficulty
30. marital difficulty = małżeńska trudność marital difficulty
31. new difficulty = nowa trudność new difficulty
32. present difficulty = obecna trudność present difficulty
33. diplomatic difficulty = dyplomatyczna trudność diplomatic difficulty
34. mechanical difficulty = techniczna trudność mechanical difficulty
przyimek + difficulty
Kolokacji: 24
without difficulty • with difficulty • into difficulties • of difficulty • to difficulties • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.