ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pose difficulty" — Słownik kolokacji angielskich

pose difficulty kolokacja
Popularniejsza odmiana: pose difficulties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanów trudność
  1. pose czasownik + difficulty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This kind of evidence, also, can pose difficulties for both sides.

powered by  eTutor logo