"suffer difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu trudności
  1. suffer czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The children raised by their mother in a home from which the father is always absent, without reason, may suffer difficulties.

powered by  eTutor logo