ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"create difficulty" — Słownik kolokacji angielskich

create difficulty kolokacja
Popularniejsza odmiana: create difficulties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz trudność
  1. create czasownik + difficulty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "He can create great difficulties for you and your brother."

powered by  eTutor logo