ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"avoid difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

avoid difficulties kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij trudności
  1. avoid czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We have prepared the following travel tips to help you avoid serious difficulties during your time abroad.

powered by  eTutor logo