Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"ja stawiam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ja stawiam" po polsku

ja stawiam

 1. my treat
 2. it's on me   język mówiony
  link synonim: my shout
 1. it's my round
  • ja stawiam, tę kolejkę ja stawiam (np. kiedy kupujemy piwo w barze dla swoich znajomych)
   w miejsce "my" można wstawić dowolny inny przymiotnik dzierżawczy lub rzeczownik w formie dzierżawczej
 2. I got it  
  link synonim: my shout
czasownik
 1. set *****
 2. put *****
  • stawiać (np. kogoś w jakiejś sytuacji) [przechodni]
   Why are you putting me in this situation? (Dlaczego stawiasz mnie w takiej sytuacji?)
   You know, you put me in a very awkward situation. (Wiesz, postawiłeś mnie w bardzo niezręcznej sytuacji.)
  • stawiać, umieszczać (np. podpis) [przechodni]
   Please, put your signature here. (Proszę umieścić swój podpis tutaj.)
   He put his autograph on my back. (On umieścił swój autograf na moich plecach.)
 3. treat ****
  • fundować, stawiać [przechodni]
   He treated me to a weekend at the spa. (Zafundował mi weekend w spa.)
   I will treat you to a drink. (Ja ci postawię drinka.)
 4. lay ****
  • stawiać (pieniądze)  BrE [przechodni]
   I would not lay money on it. (Nie postawiłbym na to pieniędzy.)
   I laid money on the winning horse. (Postawiłem pieniądze na zwycięskim koniu.)
 5. back *****
  • stawiać (pieniądze, np. na drużynę, konia) [przechodni]
   I backed the slowest horse there was. (Postawiłem na najwolniejszego konia, jaki był.)
   I want to back this team - do you think they have a chance to win? (Chcę postawić na tę drużynę - myślisz, że mają szansę wygrać?)
 6. erect *
 7. pose ***
  • zadawać, stawiać (pytanie) oficjalnie
   He always poses difficult questions. (On zawsze zadaje trudne pytania.)
   She posed a question I couldn't answer. (Ona zadała pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć.)
 8. ante
 9. wager
 10. rear ***
 11. impone
 12. preerect
phrasal verb
 1. lay something down , lay down something *
phrasal verb
 1. put something up , także: put up something **
 2. set something up
 3. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. plonk BrE , plonk something down BrE , plunk AmE , plunk something down AmE
czasownik
 1. sauce , ***
  • stawiać się, pyskować potocznie [przechodni]
   Why are you always saucing your parents? (Dlaczego zawsze pyskujesz do swoich rodziców?)
   Don't sauce me if you want to get your pocket money! (Nie stawiaj mi się, jeśli chcesz dostać swoje kieszonkowe!)
 2. appear , *****
  • stawiać się (w sądzie) [nieprzechodni]
   He appeared in court as a witness. (On stawił się w sądzie jako świadek.)
   She will appear to testify against the corrupt politician. (Ona stawi się w sądzie, żeby zeznawać przeciwko skorumpowanemu politykowi.)
 3. cheek BrE *** , sass AmE
  • stawiać się, pyskować (np. komuś starszemu) potocznie [przechodni]
   Why do you cheek the older guy? (Dlaczego się stawiasz starszemu facetowi?)
   My son doesn't cheek older children because he's too weak. (Mój syn nie stawia się starszym dzieciom, bo jest za słaby.)
phrasal verb
 1. turn up **  
  Look who finally turned up! (Patrzcie kto w końcu się zjawił!)
  She didn't turn up to her own wedding. (Ona nie zjawiła się na własnym ślubie.)
  link synonim: show up

powered by  eTutor logo