"ja stawiam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ja stawiam" po polsku — Słownik angielsko-polski

ja stawiam

 1. my treat
 2. it's on me   spoken
 1. it's my round
  • ja stawiam, tę kolejkę ja stawiam (np. kiedy kupujemy piwo w barze dla swoich znajomych)
   w miejsce "my" można wstawić dowolny inny przymiotnik dzierżawczy lub rzeczownik w formie dzierżawczej
czasownik
 1. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [TRANSITIVE]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 2. stand *****
 3. preplace
czasownik
 1. stand somebody something *****
czasownik
 1. set *****
  • umieszczać, stawiać, sytuować written [TRANSITIVE]
   She set the flowers on the table. (Ona postawiła kwiaty na stole.)
   I set the couch closer to the television. (Postawiłem kanapę bliżej telewizora.)
   Where do you want to set the kitchen? (Gdzie chcesz umieścić kuchnię?)
 2. put *****
  • stawiać (np. kogoś w jakiejś sytuacji) [TRANSITIVE]
   Why are you putting me in this situation? (Dlaczego stawiasz mnie w takiej sytuacji?)
   You know, you put me in a very awkward situation. (Wiesz, postawiłeś mnie w bardzo niezręcznej sytuacji.)
  • stawiać, umieszczać (np. podpis) [TRANSITIVE]
   Please, put your signature here. (Proszę umieścić swój podpis tutaj.)
   He put his autograph on my back. (On umieścił swój autograf na moich plecach.)
 3. treat ****
  • fundować, stawiać [TRANSITIVE]
   He treated me to a weekend at the spa. (Zafundował mi weekend w spa.)
   I will treat you to a drink. (Ja ci postawię drinka.)
 4. lay ****
  • stawiać (pieniądze) British English [TRANSITIVE]
   I would not lay money on it. (Nie postawiłbym na to pieniędzy.)
   I laid money on the winning horse. (Postawiłem pieniądze na zwycięskim koniu.)
 5. back *****
  • stawiać (pieniądze, np. na drużynę, konia) [TRANSITIVE]
   I backed the slowest horse there was. (Postawiłem na najwolniejszego konia, jaki był.)
   I want to back this team - do you think they have a chance to win? (Chcę postawić na tę drużynę - myślisz, że mają szansę wygrać?)
 6. erect *
 7. pose ***
  • zadawać, stawiać (pytanie) formal
   He always poses difficult questions. (On zawsze zadaje trudne pytania.)
   She posed a question I couldn't answer. (Ona zadała pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć.)
 8. ante
 9. wager
 10. impone
 11. preerect
phrasal verb
 1. lay something down , lay down something *
phrasal verb
 1. get somebody something *****
phrasal verb
 1. put something up , także: put up something **
 2. set something up
 3. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. plonk British English , plonk something down British English , plunk American English , plunk something down American English
phrasal verb
 1. set somebody up
  • postawić kogoś (w jakiejś sytuacji)
   You've set her up in a really difficult situation. (Postawiłeś ją w bardzo trudnej sytuacji.)
   I don't want to set you up in an awkward position. (Nie chcę cię postawić w niezręcznej pozycji.)
czasownik
 1. appear *****
  • stawiać się (w sądzie) [INTRANSITIVE]
   He appeared in court as a witness. (On stawił się w sądzie jako świadek.)
   She will appear to testify against the corrupt politician. (Ona stawi się w sądzie, żeby zeznawać przeciwko skorumpowanemu politykowi.)
 2. cheek British English *** , sass American English
  • stawiać się, pyskować (np. komuś starszemu) informal [TRANSITIVE]
   Why do you cheek the older guy? (Dlaczego się stawiasz starszemu facetowi?)
   My son doesn't cheek older children because he's too weak. (Mój syn nie stawia się starszym dzieciom, bo jest za słaby.)
 3. sauce ***
  • stawiać się, pyskować slang
   Why are you always saucing? (Dlaczego zawsze pyskujesz?)
   Don't sauce if you want to get your pocket money! (Nie stawiaj się, jeśli chcesz dostać swoje kieszonkowe!)
phrasal verb
 1. turn up **  
  Look who finally turned up! (Patrzcie kto w końcu się zjawił!)
  She didn't turn up to her own wedding. (Ona nie zjawiła się na własnym ślubie.)
  link synonim: show up