ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"not to appear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "not to appear" po angielsku

not to appear

 1. nie stawić się
czasownik
 1. wydawać się, jawić się, wyglądać [nieprzechodni]
  Everything, in his eyes, appeared so old. (Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.)
  I thought it appears quite clear. (Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.)
 2. pojawiać się, ukazywać się [nieprzechodni]
  He appeared out of nowhere. (On pojawił się znikąd.)
  A ghost appeared to me at night. (W nocy ukazał mi się duch.)
 3. występować, pojawiać się (np. na scenie, w filmie) [nieprzechodni]
  I didn't know he appears in this movie. (Nie wiedziałem, że on występuje w tym filmie.)
  We've all been waiting for him to appear on the stage. (Wszyscy czekaliśmy, aż on pojawi się na scenie.)
 4. ukazywać się (np. w gazecie), zostać wydrukowanym (np. w książce) [nieprzechodni]
  I read the news as they appear in the papers. (Czytam wiadomości, kiedy tylko ukazują się w gazetach.)
  His biography appeared in this book. (Jego biografia została wydrukowana w tej książce.)
 5. objawiać się [nieprzechodni]
  This disease appears through spots on the skin. (Ta choroba objawia się przez plamy na skórze.)
  The disease didn't appear for the first 3 months. (Choroba nie objawiała się przez pierwsze 3 miesiące.)
 6. pojawiać się (zacząć istnieć) [nieprzechodni]
  Life appeared on Earth around 4 billion years ago. (Życie pojawiło się na Ziemi około 4 miliardy lat temu.)
  The problems with commuting first appeared in the suburbs. (Problemy z dojeżdżaniem dopracy pojawiły się najpierw na przedmieściach.)
 7. stawiać się (w sądzie) [nieprzechodni]
  He appeared in court as a witness. (On stawił się w sądzie jako świadek.)
  She will appear to testify against the corrupt politician. (Ona stawi się w sądzie, żeby zeznawać przeciwko skorumpowanemu politykowi.)
 8. pojawiać się, dotrzeć potocznie [nieprzechodni]
  Look who's finally decided to appear. (Spójrzcie, kto się w końcu zdecydował pojawić.)
  I'm getting worried, it's already 11 o'clock and she still hasn't appeared. (Zaczynam się martwić, jest już 11 a ona nadal się nie pojawiła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo