ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"appear as a witness" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appear as a witness" po angielsku

"appear as a witness" — Słownik kolokacji angielskich

appear as a witness kolokacja
  1. appear czasownik + witness rzeczownik = wystąpić jako świadek
    Luźna kolokacja

    At the trial, the real Woods appeared as a witness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo