ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"appear in person" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appear in person" po angielsku

"appear in person" — Słownik kolokacji angielskich

appear in person kolokacja
  1. appear czasownik + person rzeczownik = stawiać się osobiście
    Zwykła kolokacja

    To my astonishment he appeared in person a few minutes later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo