ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"appear in print" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appear in print" po angielsku

"appear in print" — Słownik kolokacji angielskich

appear in print kolokacja
  1. appear czasownik + print rzeczownik = pojawić się w prasie
    Zwykła kolokacja

    It was the first time, to our knowledge, that the name had appeared in print.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo