ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) primary, voter, People, vote
Kolokacji: 4
1. Republican candidate = kandydat Republikanów Republican candidate
2. Republican nominee = nominowany z Partii Republikańskiej Republican nominee
3. Republican chairman = Republikański przewodniczący Republican chairman
5. Senate Republican leader = Senat republikanin przywódca Senate Republican leader
7. House Republican leader = Izba republikanin przywódca House Republican leader
8. Republican politician = Republikański polityk Republican politician
9. Republican Party politician = Polityk Partii Republikańskiej Republican Party politician
10. House Republican leadership = Izba republikanin przywództwo House Republican leadership
11. Republican majority leader = Republikański lider większości Republican majority leader
12. Republican Mayor = Republikański Burmistrz Republican Mayor
13. Republican lawmaker = Republikański ustawodawca Republican lawmaker
15. Republican minority leader = Republikański przywódca opozycji Republican minority leader
16. Republican pollster = Republikański ankieter Republican pollster
17. Republican Party chairman = Przewodniczący Partii Republikańskiej Republican Party chairman
18. Republican co-chairman = Republikanin co-chairman Republican co-chairman
19. Republican chairwoman = Republikańska przewodnicząca Republican chairwoman
20. Republican leadership = Republikańskie przywództwo Republican leadership
21. Republican Rome = Republikański Rzym Republican Rome
(5) Congress, Senate
Kolokacji: 2
(9) plan, agenda
Kolokacji: 2
(11) majority, minority
Kolokacji: 2
(15) Woman, moderate, victory
Kolokacji: 3
(16) McCain
Kolokacji: 1
(17) caucus, Conference
Kolokacji: 2
(18) aide, Secretary
Kolokacji: 2
(19) fund-raiser, stronghold, hand
Kolokacji: 3
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.