"Kansas Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Kansas Republican kolokacja
Popularniejsza odmiana: Republican of Kansas
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kansas republikanin
  1. Kansas rzeczownik + republican rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Kansas Republican did not suggest the amount of increase he would like to see.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo