"Louisiana Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Luizjana republikanin
  1. Louisiana rzeczownik + republican rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only a few other living Louisiana Republicans have been members of the party longer than Treen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo