"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
(2) vote, defeat, kill
Kolokacji: 3
(14) run, make, go, begin, get, ...
Kolokacji: 27
(19) accuse, charge, file
Kolokacji: 3
(23) complain, grumble
Kolokacji: 2
(25) plan, cite, draft, write
Kolokacji: 4
(26) dominate, outnumber, prevail
Kolokacji: 3
(27) block, stop, filibuster
Kolokacji: 3
(29) fear, worry
Kolokacji: 2
(31) face, unveil
Kolokacji: 2
(32) serve, spend, fare
Kolokacji: 3
(35) vow, pledge
Kolokacji: 2
(36) like, enjoy, relish
Kolokacji: 3
(37) rally, deride, scoff, ridicule
Kolokacji: 4
1. Republican rallies = Republikańskie wiece Republican rallies
2. Republican derides = Republikanin wyśmiewa Republican derides
3. Republican scoffs = Republikańskie żarcia Republican scoffs
4. Republican ridicules = Republikańskie pośmiewiska Republican ridicules
(39) abandon, retreat
Kolokacji: 2
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.