ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Alaska Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Alaska Republican kolokacja
Popularniejsza odmiana: Republican of Alaska
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Alaska republikanin
  1. Alaska rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Alaska Republicans also have a strong opposition to deficit spending at the federal level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo