ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Republican of Kansas" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Kansas
  1. Kansas rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Kansas Republican did not suggest the amount of increase he would like to see.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo