ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"Texas Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Texas Republican kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Teksas republikanin
  1. Texas rzeczownik + republican rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Texas Republicans said he was not well known in the party.

powered by  eTutor logo