ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
1. Republican wins = Republikańskie zwycięstwa Republican wins
4. Republican opposes = Republikanin sprzeciwia się Republican opposes
5. Republican argues = Republikanin sprzecza się Republican argues
7. Republican wants = Republikanin chce Republican wants
9. Republican agrees = Republikanin zgadza się Republican agrees
11. Republican joins = Republikańskie złącza Republican joins
12. Republican loses = Republikanin przegrywa Republican loses
13. Republican says = Republikanin mówi Republican says
14. Republican tries = Republikańskie próby Republican tries
15. Republican takes = Republikanin bierze Republican takes
16. Republican makes = Republikanin robi Republican makes
17. Republican uses = Republikańskie wykorzystania Republican uses
18. Republican runs = Republikańskie biegi Republican runs
19. Republican calls = Republikańskie rozmowy telefoniczne Republican calls
20. Republican hopes = Republikańskie nadzieje Republican hopes
21. Republican goes = Republikanin idzie Republican goes
22. Republican proposes = Republikanin proponuje Republican proposes
23. Republican begins = Republikanin ma źródła Republican begins
24. Republican gains = Republikańskie przyrosty Republican gains
26. Republican insists = Republikanin nalega Republican insists
27. Republican believes = Republikanin wierzy Republican believes
28. Republican accuses = Republikanin oskarża Republican accuses
29. Republican pushes = Republikańskie pchnięcia Republican pushes
30. Republican sees = Republikanin widzi Republican sees
31. Republican expresses = Republikańskie ekspresy Republican expresses
32. Republican gets = Republikanin dostaje Republican gets
33. Republican offers = Republikańskie oferty Republican offers
34. Republican continues = Republikanin kontynuuje Republican continues
35. Republican complains = Republikanin skarży się Republican complains
36. Republican comes = Republikanin przychodzi Republican comes
37. Republican needs = Republikańskie potrzeby Republican needs
38. Republican thinks = Republikanin myśli Republican thinks
39. Republican suggests = Republikanin sugeruje Republican suggests
40. Republican seems = Republikanin wydaje się Republican seems
41. Republican plans = Republikańskie plany Republican plans
43. Republican blocks = Republikańskie bloki Republican blocks
44. Republican raises = Republikanin podnosi Republican raises
45. Republican nominates = Republikanin nominuje Republican nominates
46. Republican finds = Republikanin znajduje Republican finds
47. Republican refuses = Republikańskie śmiecie Republican refuses
48. Republican contends = Republikanin twierdzi Republican contends
49. Republican favors = Republikańskie przysługi Republican favors
50. Republican chooses = Republikanin wybiera Republican chooses
51. Republican rejects = Republikańskie odrzuty Republican rejects
52. Republican gives = Republikanin daje Republican gives
53. Republican passes = Republikańskie przepustki Republican passes
54. Republican looks = Republikanin patrzy Republican looks
55. Republican fears = Republikańskie strachy Republican fears
56. Republican works = Republikański pracuje Republican works
57. Republican decides = Republikanin decyduje Republican decides
58. Republican fails = Republikańskie oceny niedostateczne Republican fails
59. Republican faces = Republikańskie twarze Republican faces
60. Republican seizes = Republikanin chwyta Republican seizes
61. Republican outnumbers = Republikanin przewyższa liczebnie Republican outnumbers
62. Republican attacks = Republikańskie ataki Republican attacks
63. Republican keeps = Republikanin trzyma Republican keeps
64. Republican serves = Republikańskie serwy Republican serves
65. Republican feels = Republikanin czuje Republican feels
66. Republican maintains = Republikanin utrzymuje Republican maintains
67. Republican retains = Republikanin zachowuje Republican retains
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.