"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
(2) vote, defeat, kill
Kolokacji: 3
(14) run, make, go, begin, get, ...
Kolokacji: 27
1. Republican makes = Republikanin robi Republican makes
3. Republican goes = Republikanin idzie Republican goes
4. Republican begins = Republikanin ma źródła Republican begins
5. Republican gets = Republikanin dostaje Republican gets
6. Republican comes = Republikanin przychodzi Republican comes
7. Republican gives = Republikanin daje Republican gives
8. Republican passes = Republikańskie przepustki Republican passes
9. Republican works = Republikański pracuje Republican works
10. Republican fails = Republikańskie oceny niedostateczne Republican fails
11. Republican attacks = Republikańskie ataki Republican attacks
12. Republican moves = Republikańskie ruchy Republican moves
13. Republican leads = Republikanin prowadzi Republican leads
14. Republican turns = Republikanin skręca Republican turns
15. Republican starts = Republikańskie początki Republican starts
16. Republican plays = Republikańskie gry Republican plays
17. Republican breaks = Republikańskie przerwy Republican breaks
18. Republican casts = Republikanin rzuca Republican casts
19. Republican reaches = Republikańskie zasięgi Republican reaches
20. Republican draws = Republikanin rysuje Republican draws
21. Republican falls = Republikańskie upadki Republican falls
22. Republican brings = Republikanin przynosi Republican brings
23. Republican acts = Republikańskie akty Republican acts
24. Republican sticks = Republikańskie patyk Republican sticks
25. Republican switches = Republikańskie zmiany Republican switches
26. Republican forces = Republikańskie siły Republican forces
27. Republican rushes = Republikańskie pośpiechy Republican rushes
(19) accuse, charge, file
Kolokacji: 3
(23) complain, grumble
Kolokacji: 2
(25) plan, cite, draft, write
Kolokacji: 4
(26) dominate, outnumber, prevail
Kolokacji: 3
(27) block, stop, filibuster
Kolokacji: 3
(29) fear, worry
Kolokacji: 2
(31) face, unveil
Kolokacji: 2
(32) serve, spend, fare
Kolokacji: 3
(35) vow, pledge
Kolokacji: 2
(36) like, enjoy, relish
Kolokacji: 3
(37) rally, deride, scoff, ridicule
Kolokacji: 4
(39) abandon, retreat
Kolokacji: 2
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.