"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) vote, elect
Kolokacji: 4
(3) join, put, divide
Kolokacji: 4
(5) support, help, urge, endorse
Kolokacji: 4
1. favor Republicans = przysługa republikanie favor Republicans
3. call Republicans = rozmowa telefoniczna republikanie call Republicans
4. identify as Republicans = zidentyfikuj jako republikanów identify as Republicans
5. see Republicans = zobacz republikanie see Republicans
6. meet with Republicans = spotkaj się z republikanami meet with Republicans
(8) consist, face
Kolokacji: 3
(9) hurt, anger
Kolokacji: 2
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.