"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
3. state Republican Party = Partia Republikańska stanowa state Republican Party
4. Republican House = Republikańska izba Republican House
5. Republican Club = Republikański Klub Republican Club
6. Republican establishment = Republikańskie utworzenie Republican establishment
7. Republican lobbyist = Republikański członek grupy nacisku Republican lobbyist
8. United States Republican Party = Stany Zjednoczone Partia Republikańska United States Republican Party
9. New York Republican Party = Nowy Jork Partia Republikańska New York Republican Party
10. Republican Constitution = Republikańska Konstytucja Republican Constitution
11. Republican circle = Republikańskie koło Republican circle
12. Republican organization = Republikańska organizacja Republican organization
13. Republican freshman = Republikański student pierwszego roku Republican freshman
(2) primary, voter, People, vote
Kolokacji: 4
(5) Congress, Senate
Kolokacji: 2
(9) plan, agenda
Kolokacji: 2
(11) majority, minority
Kolokacji: 2
(15) Woman, moderate, victory
Kolokacji: 3
(16) McCain
Kolokacji: 1
(17) caucus, Conference
Kolokacji: 2
(18) aide, Secretary
Kolokacji: 2
(19) fund-raiser, stronghold, hand
Kolokacji: 3
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.