"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(3) prominent, rank-and-file
Kolokacji: 2
2. upstate Republican = republikanin znajdujący się w północnej części stanu upstate Republican
3. active Republican = aktywny republikanin active Republican
4. well-connected Republican = ustosunkowany republikanin well-connected Republican
5. anti-abortion Republican = republikanin anty-poronny anti-abortion Republican
6. mainstream Republican = republikanin należący do głównego nurtu mainstream Republican
7. pro-life Republican = republikanin opowiadający się za zakazem przerywania ciąży pro-life Republican
8. like-minded Republican = podobnie myślący republikanin like-minded Republican
9. self-described Republican = samozwańczy republikanin self-described Republican
10. pro-business Republican = probiznesowy republikanin pro-business Republican
(5) top, high-profile
Kolokacji: 2
(7) only, lone
Kolokacji: 2
(8) Irish, country-club
Kolokacji: 2
(13) national, local
Kolokacji: 2
(16) dissident, key, traditional
Kolokacji: 3
(17) popular, Democratic
Kolokacji: 2
(19) Spanish, suburban, Western
Kolokacji: 3
(20) ardent, undecided, committed
Kolokacji: 3
(21) partisan, regular
Kolokacji: 2
(23) strong, independent, nominal
Kolokacji: 3
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.