ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"freshman Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): student pierwszego roku republikanin
  1. freshman rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Such were the very ideas that brought the "infamous 1994 class of freshman Republicans" to power.

powered by  eTutor logo