"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(3) prominent, rank-and-file
Kolokacji: 2
(5) top, high-profile
Kolokacji: 2
(7) only, lone
Kolokacji: 2
(8) Irish, country-club
Kolokacji: 2
(13) national, local
Kolokacji: 2
(16) dissident, key, traditional
Kolokacji: 3
(17) popular, Democratic
Kolokacji: 2
1. first-term Republican = pierwszy-termin republikanin first-term Republican
2. two-term Republican = dwa-termin republikanin two-term Republican
3. three-term Republican = trzy-termin republikanin three-term Republican
4. third-term Republican = trzeci-termin republikanin third-term Republican
5. four-term Republican = cztery-termin republikanin four-term Republican
6. second-term Republican = drugi-termin republikanin second-term Republican
7. six-term Republican = sześć-termin republikanin six-term Republican
8. five-term Republican = pięć-termin republikanin five-term Republican
(19) Spanish, suburban, Western
Kolokacji: 3
(20) ardent, undecided, committed
Kolokacji: 3
(21) partisan, regular
Kolokacji: 2
(23) strong, independent, nominal
Kolokacji: 3
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.