"republican" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

republican rzeczownik

rzeczownik + republican
Kolokacji: 69
House Republican • Senate Republican • Georgia Republican • Texas Republican • California Republican • Florida Republican • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) House, Log, Cabin
Kolokacji: 3
(2) Senate, Assembly
Kolokacji: 2
2. Georgia Republican = Georgia republikanin Georgia Republican
5. Louisiana Republican = Luizjana republikanin Louisiana Republican
6. New York Republican = Nowy Jork republikanin New York Republican
12. Michigan Republican = Michigan republikanin Michigan Republican
22. North Carolina Republican = Północna Karolina republikanin North Carolina Republican
25. New Hampshire Republican = Nowe Hampshire republikanin New Hampshire Republican
26. Manhattan Republican = Manhattan republikanin Manhattan Republican
27. state Republican = republikanin państwowy state Republican
28. Rockefeller Republican = Rockefeller republikanin Rockefeller Republican
29. Arkansas Republican = Arkansas republikanin Arkansas Republican
35. Queens Republican = Królowe republikanin Queens Republican
36. Republican of North Carolina = Republikański z Północnej Karoliny Republican of North Carolina
38. New Jersey Republican = New Jersey republikanin New Jersey Republican
39. Maryland Republican = Maryland republikanin Maryland Republican
40. Republican of New York = Republikański z Nowego Jorku Republican of New York
42. Massachusetts Republican = Massachusetts republikanin Massachusetts Republican
44. South Carolina Republican = Południowa Karolina republikanin South Carolina Republican
45. Republican of Montana = Republikanin Montany Republican of Montana
46. Republican of Oyster Bay = Republikanin Zatoki z ostryg Republican of Oyster Bay
47. Bronx Republican = Bronx republikanin Bronx Republican
48. maverick Republican = indywidualista republikanin maverick Republican
50. Binghamton Republican = Binghamton republikanin Binghamton Republican
51. Springfield Republican = Springfield republikanin Springfield Republican
(5) Reagan, Eisenhower
Kolokacji: 2
(6) Nassau
Kolokacji: 2
(8) majority, obstructionist
Kolokacji: 2
republican + rzeczownik
Kolokacji: 107
Republican Party • Republican primary • Republican candidate • Republican senator • Republican nominee • Republican Congress • ...
republican + czasownik
Kolokacji: 228
Republican wins • Republican votes • Republican controls • Republican opposes • Republican argues • Republican supports • ...
czasownik + republican
Kolokacji: 50
vote Republican • accuse Republicans • join Republicans • Republican led • Republican is elected • ...
przymiotnik + republican
Kolokacji: 86
conservative Republican • moderate Republican • fellow Republican • prominent Republican • Congressional Republican • ...
przyimek + republican
Kolokacji: 19
against Republicans • by Republicans • from Republicans • of Republicans • for Republicans • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.