ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Republican of Maine" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Maine
  1. Maine rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Maine Republicans remain a force in state politics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo