"Pennsylvania Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Republican of Pennsylvania
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pensylwania republikanin
  1. Pennsylvania rzeczownik + republican rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said he was having trouble persuading Pennsylvania Republicans that his position had merit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo