ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Republican of Pennsylvania" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Pensylwanii
  1. Pennsylvania rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He said he was having trouble persuading Pennsylvania Republicans that his position had merit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo