ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Michigan Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Michigan republikanin
  1. Michigan rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Michigan Republicans still talk about 1966.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo