"Republican of California" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: California Republican
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Kalifornii
  1. California rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    California Republicans say no, but national leaders want that primary early because of the Jackson factor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo