"Missouri Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Republican of Missouri
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Missouri republikanin
  1. Missouri rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And the Missouri Republican has promised to do more than ask questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo