ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Republican of Missouri" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Missouri
  1. Missouri rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And the Missouri Republican has promised to do more than ask questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo