"Republican of Alaska" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Alaski
  1. Alaska rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Alaska Republicans also have a strong opposition to deficit spending at the federal level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo