KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Republican of Indiana" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Indiany
  1. Indiana rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 1854-55, he edited and published his own newspaper called the Indiana Republican.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo