"Maine Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Maine Republican kolokacja
Popularniejsza odmiana: Republican of Maine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Maine republikanin
  1. Maine rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Maine Republicans remain a force in state politics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo