"Arizona Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Arizona Republican kolokacja
Popularniejsza odmiana: Republican of Arizona
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arizona republikanin
  1. Arizona rzeczownik + republican rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was an opportunity the Arizona Republican may wish he had passed up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo