ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Republican of Tennessee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Tennessee
  1. Tennessee rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Tennessee Republicans say they are confident their state will hold the line against what they call just another liberal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo