ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Republican of Iowa" — Słownik kolokacji angielskich

Republican of Iowa kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Iowa
  1. Iowa rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Do you think those positions will sit well with Iowa Republicans?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo