"Republican of Texas" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Texas Republican
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Teksasu
  1. Texas rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Texas Republicans said he was not well known in the party.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo