"Republican of Connecticut" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Connecticut
  1. Connecticut rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Connecticut Republicans have a reputation for having a good time at party conventions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo