"Indiana Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Indiana Republican kolokacja
Popularniejsza odmiana: Republican of Indiana
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Indiana republikanin
  1. Indiana rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 1854-55, he edited and published his own newspaper called the Indiana Republican.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo