ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Ohio Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Ohio Republican kolokacja
Popularniejsza odmiana: Republican of Ohio
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ohio republikanin
  1. Ohio rzeczownik + republican rzeczownik
    Silna kolokacja

    But the 72-page report that it sent to two Ohio Republicans was far from routine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo