"Virginia Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Republican of Virginia
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wirginia republikanin
  1. Virginia rzeczownik + republican rzeczownik
    Silna kolokacja

    "The tanks and other military vehicles are running short on fuel," the Virginia Republican said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo