"Republican of Utah" — Słownik kolokacji angielskich

Republican of Utah kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Utah
  1. Utah rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I could support anyone on the list," the Utah Republican said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo