ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"California Republican" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kalifornia republikanin
  1. California rzeczownik + republican rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    California Republicans say no, but national leaders want that primary early because of the Jackson factor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo